Om oss

Alfta sockens hembygdsförening är en allmännyttig ideell förening som arbetar för att dokumentera historia och nutid i vår bygd.
Vi säljer böcker och häften som är producerade av oss själva eller är att anse som hembygdslitteratur med en anknytning till hembygdsrörelsen.

Föreningen bedriver inte en ekonomisk verksamhet. Det överskott vår försäljning ger gör att vi kan underhålla våra byggnader och ha öppet på vår hembygdsgård.
Eftersom vi inte bedriver en ekonomisk verksamhet så är vi heller inte att betrakta som momspliktiga.

Läs mer om vår verksamhet och våra kommande arrangemang på vår webbsida www.alftahembygdsforening.se